wARTOŚCIOWA

Wartościowa czyli..... jaka?

Na to i inne pytania będziemy szukali inspirującyhc odpowiedzi na tej stronie

Jesteś Wartościowa

Zacznijmy od definicji
Encyklopedia PWN  pod hasłem  „wartość” podaje :
1. «to, ile coś jest warte pod względem materialnym»
2. «cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem»
3. «posiadanie zalet»
4. «zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej społeczności norm etycznych»
5. «liczba określająca, ile jednostek zawiera dana wielkość fizyczna lub wielkość mogąca zastąpić wyrażenie algebraiczne, jego zmienne»

O poszukiwaniu tego co wartościowe znajdowaniu inspirujących odpowiedzi

zangażowanie

Angażuję się w zadanie, pochalania mnie to co robię, pozwala to mi na lepsze poznaie tematu i wyłuskanie opcji na rozwiązania.

Afirmacja

Doceniam swoje osiągnięcia i starania, ludzi, których spotykam, staram się być dla siebie dobra i dzielić się dobrem z innymi

Relacje

To co dla mnie jest piękne w człowieku to zróżnicowanie, pozwalające na dialog, dające możliwość spotkania.

Efektywność

Przełożenie na działenie to wenętrze uporządkowanie, które pozwala mi na skupienie się na zadaniu. "podkreca wynik.

W jaki sposób podejść do tematu

Wielkość człowieka

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada  posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”                                                         św. Jan Paweł II

Synergia oznacza współpracę, jest terminem pochodzenia greckiego, „synergia” co oznacza ” wspólne działania

Synergia to praca lub wysiłek, aby wykonać pewne bardzo złożone zadanie i osiągnąć w końcu sukces . Synergia jest momentem, w którym całość jest większa niż suma części, a więc mamy do czynienia z wyższą wydajnością lub większą efektywnością niż w przypadku działania osobno. Kontekst synergii pojawił się po raz pierwszy w sferze religijnej, jak ustalił św. Paweł w swoich listach, jest wynikiem pracy między człowiekiem a Bogiem . Dopiero w 1925 roku termin ten został użyty w nieteologicznym kontekście wraz z ogólną teorią systemów zaproponowaną przez niemieckiego biologa Ludwiga Von Bertanlanffy'ego, ponieważ system zasadniczo składa się z zestawu elementów, które odnoszą się do siebie, aby osiągnąć jeden lub więcej celów .

spotkanie z wartośiami

W jaki sposób mogę odkryć jakie tak naprawdę mam wartości.

Niezmiernie ważne jest zarówno w  życiu osobistym  jak i  na  polu bizesowem  działać w zgodzie  ze swoimu  własnymi   wartoścami.  Co wtedy,   gdy nigdy  tak na prawdę nie zastanawiałeś się   tak  konkretnie  i szczegółowo  co   jest twoją wartością, a  co nią nie jest  i czy rzeczywiście   żyje  nią  tzn. postpuję  w sposób zgoodny      i spójny  z tym co sam uważam  za  ważne dla siebie.

A  co jeżeli nie…..  i tu  mogą   odbywać konflikty,  które  prowadzą  do  kryzysów.