Poznaje i odkrywam wartości, wzmacniam siebie i innych w sięganiu po więcej, byciu autentycznym, życiu na swoich zasadach. Poznaję i rozwijam talenty.

WARTOŚCIOWA   UTALENTOWANA   CUDOWNA                NIEPOWTARZALNA
JEDYNA W SWOIM RODZAJU

Jesteś Wartościowa

Zacznijmy od definicji

Encyklopedia PWN  pod hasłem  „wartość” podaje :1. «to, ile coś jest warte pod względem materialnym»2. «cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem»3. «posiadanie zalet»4. «zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej społeczności norm etycznych»5. «liczba określająca, ile jednostek zawiera dana wielkość fizyczna lub wielkość mogąca zastąpić wyrażenie algebraiczne, jego zmienne»

Co mogę….

O poszukiwaniu tego co wartościowe znajdowaniu inspirujących odpowiedzi

zangażowanie

Angażuję się w zadanie, pochalania mnie to co robię, pozwala to mi na lepsze poznaie tematu i wyłuskanie opcji na rozwiązania.

Afirmacja

Doceniam swoje osiągnięcia i starania, ludzi, których spotykam, staram się być dla siebie dobra i dzielić się dobrem z innymi

Relacje

To co dla mnie jest piękne w człowieku to zróżnicowanie, pozwalające na dialog, dające możliwość spotkania.

Efektywność

Przełożenie na działenie to wenętrze uporządkowanie, które pozwala mi na skupienie się na zadaniu. „podkreca wynik.